DemoDemo
Suma Care
 • Leder på et plejecenter eller bosted

Leder på et plejecenter eller bosted


Medarbejderne på landets plejecentre og bosteder skifter dagligt rigtig mange bleer og bruger rigtig meget tid på dette. En anden opgave, der er ressourcekrævende, er at bundskifte hele den våde seng fordi bleen var overfyldt. Nogle gange kræver det 2 medarbejdere at bundskifte en borger, samt at alt tøj og sengetøj sendes til vask og stor affaldsmængde, det er tidskrævende. Det kunne være undgået med brugen af Wear&Care.
Det betyder for det enkelte plejecenter, at der vil blive frigivet ressourcer og tid, da der ikke længere skal bundskiftes på de inkontinente borgere, der benytter Wear&Care sensorteknologi. Det vil betyde en større arbejdsglæde for de ansatte, der ikke bliver så nedslidte i forhold til deres arbejde, da tunge bundskift er fortid med Wear&Care, med færre personaleressourcer til følge. Når medarbejderen ikke bliver så slidt bevægeapparatet, vil det medføre mindre sygefravær på plejecenteret, at det bliver nemmere at dække vagter, da arbejdet bliver mindre stressende og fysisk hårdt med færre tunge bundskift og forflytninger.
Ved at bruge Wear& Care vil det også betyde mere værdighed for borgeren. Det være sig i trygheden af ikke selv at kunne mærke, hvornår bleen skal skiftes, samt at borgeren og pårørende ikke oplever at skulle forholde sig til dårlig lugt.
Der vil kunne ses en nedgang i indlæggelser grundet færre UVI og knoglebrud. Der vil være færre tryksår, da bleen bliver skiftet, når den skal. Borgeren bliver ikke vækket unødigt og er derfor mere frisk og kan kooperere bedre om dagen.
Endvidere er der mulighed for et API således, at medarbejderen ikke behøver at dokumentere bleskift skriftligt selv. Der vil blive sendt et notat direkte til omsorgsjournalen. Det vil også sige at der altid ligger valid dokumentation  til grund, hvis eksempelvis pårørende klager over, at borgeren ikke får skiftet ble ofte nok
Ved at bruge Wear&Care vil det være muligt at nogle borgere kan trænes til helt at undvære ble, da det bliver muligt at følge borgerens urinmønster fuldstændigt. For andre borgere vil det betyde at de kan gå blestørrelser ned, samt bruge færre bleer med en stor økonomisk gevinst til følge.
Alt i alt vil Wear& Care kunne bidrage med værdighed for borgeren, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og økonomiske gevinster for plejecenteret og bostedet.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care