DemoDemo
Suma Care
 • Målgrupper

Målgrupper

Suma Care’s velfærdsteknologiske løsninger henvender sig til og er relevante for en bred vifte af målgrupper: Institutioner, pårørende, personale, forskellige brugertyper og samarbejdspartnere. I offentlig såvel som privat regi.

Wear&Care® er vores første løsning, som kommer på markedet i løbet af 2018. Wear&Care®  er en intelligent bleløsning udviklet specifikt til borgere med inkontinens med henblik på at forbedre plejen og øge værdigheden for brugerne. Samtidig optimerer Wear&Care® forholdene for plejepersonalet og de øvrige involverede parter – målt på både bløde og hårde parametre. Målet er at skabe bedre omsorg for de samme ressourcer.

Institutioner og personale

 

Wear&Care

Med Wear&Care® har vi skabt en løsning, der gør det muligt at præcisere og begrænse forbruget af bleer, tilpasse blestørrelser og indkøb efter behov og planlægge arbejdsgangene bedre på institutionen. Til gavn for både bruger (mere værdighed), personale (færre unødige forflytninger) og totaløkonomien. Det tæller samtidigt positivt, at man formodentlig vil forbedre arbejdsforholdene og dermed nedbringe sygefraværet – uden at sænke serviceniveauet.

sumacare_illustration_product

Læs mere om produktet under “Wear& care”

Test af Wear&Care med fokus på arbejdsmiljø

Vi har testet Wear&Care® på 8 plejehjem og bosteder i Danmark. Igennem et tæt og åbent samarbejde med plejepersonalet, der sidenhen er suppleret med et antropologisk brugerstudie i samarbejde med Force Instituttet og den private plejeudbyder Attendo, er brugervenligheden fortløbende forbedret. Således er det tilgodeset at Wear&Care passer ind i personalets vante arbejdsflow, herunder måden hvorpå borgernære elektroniske systemer skal indgå.

Selvom testene har været gennemført i mindre skala, indikerer de stor værdi på plejehjemmene – og foreløbig kan vi uddrage følgende:

 • Wear&Care® reducerer antallet af problematiske løft hos personalet.

 • Beboerne oplever færre forstyrrelser i løbet af natten og det har medvirket til bedre søvn og dermed også til bedre livskvalitet.

devider4

Brugere og Pårørende

Når et menneskes funktionsevne svækkes som følge af alder, sygdom, handicap eller uheld, rammer det i sagens natur den enkelte borger. På friheden, på værdigheden, på en daglig basis. Men det rammer også de pårørende. Det gælder også inkontinens.

Wear&Care® kan ikke helbrede inkontinens, men løsningen kan gøre det betydeligt nemmere at håndtere problemet og øge livskvaliteten for både den enkelte og de pårørende. Uanset om brugeren befinder sig på en institution eller i eget hjem.

Hvordan? Ved at begrænse, præcisere og foregribe bleskift og ved at indsamle mere viden om den enkelte. Viden, der blandt andet kan bruges til at forebygge udslæt og andre følgegener i forbindelse med uhensigtsmæssig brug af ble.

Ældre Sagen bakker op

”Ældre Sagen mener, at bleer skal bruges med værdighed på plejehjem og hospitaler, og vi arbejder for, at de såkaldte ”ringe-bleer”, der giver personalet besked, når bleen skal skiftes, bliver udbredt i kommunerne. Det handler om ældres livskvalitet.” 

– Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Borgere i eget hjem

Wear&Care® er nem at installere og simpel at betjene på daglig basis. Det betyder, at hjemmeboende og selvhjulpne borgere kan bruge løsningen uden eller med begrænset hjælp fra plejepersonale. Eventuelt med assistance fra nærmeste pårørende.

Det betyder igen, at flere borgere vil kunne blive længere i eget hjem. Det øger ikke alene trivslen og fremmer friheden for den enkelte og de pårørende, det sparer også samfundet for udgifter.

Med andre ord: Mere værdighed og øget livskvalitet for færre ressourcer.

En hverdag med mere værdighed

Inkontinens kommer typisk med alderen, og det vurderes, at over 20 % af befolkningen over 65 år er ramt. Derudover medfører en række sygdomme og handicap behov for at bruge ble. Samlet set vurderes det, at cirka 50.000 voksne danskere dagligt får hjælp til at håndtere deres inkontinens. Wear&Care® har potentiale til at øge livskvaliteten for denne store gruppe af borgere ved at minimere en del af generne ved blebrug. Blandt andet fjerner Wear&Care® behovet for løbende at kigge til bleen for at tjekke, om den er våd.

På samme måde giver Wear&Care® selvhjulpne borgere bedre mulighed for at følge med i og selv beslutte, hvornår de ønsker at skifte deres ble. Via deres smartphone eller tablet kan de løbende holde øje med fugtighedsniveauet i bleen, og de kan få besked, når bleen er fyldt. Det giver mere personlig frihed og værdighed.

Muligheden for selv at kontrollere sin ble og planlægge bleskift giver samtidig de mest selvhjulpne borgere mulighed for at blive boende længere i deres eget hjem. Dertil kommer friheden til at besøge venner og familie uden at frygte uhensigtsmæssige situationer, idet Wear&Care® kan indstilles til at give besked i god tid, inden bleen er fyldt, så brugeren kan tilkalde hjælp eller tage hjem. Det giver større selvstændighed og uafhængighed.

.

devider-glpar4

Wear&Care® er nem at installere og simpel at betjene på daglig basis. Det betyder, at hjemmeboende og selvhjulpne borgere kan bruge løsningen uden eller med begrænset hjælp fra plejepersonale. Eventuelt med assistance fra nærmeste pårørende.

Det betyder igen, at flere borgere vil kunne blive længere i eget hjem. Det øger ikke alene trivslen og fremmer friheden for den enkelte og de pårørende, det sparer også samfundet for udgifter.

Med andre ord: Mere værdighed og øget livskvalitet for færre ressourcer.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care