DemoDemo
Suma Care

Borgere i eget hjem

Wear&Care® er nem at installere og simpel at betjene på daglig basis. Det betyder, at hjemmeboende og selvhjulpne borgere kan bruge løsningen uden eller med begrænset hjælp fra plejepersonale. Eventuelt med assistance fra nærmeste pårørende.

Det betyder igen, at flere borgere vil kunne blive længere i eget hjem. Det øger ikke alene trivslen og fremmer friheden for den enkelte og de pårørende, det sparer også samfundet for udgifter.

Med andre ord: Mere værdighed og øget livskvalitet for færre ressourcer.

Wear&Care

Wear&Care® er en banebrydende velfærdsteknologisk løsning til personer med moderat til kraftig inkontinens. Løsningen er udviklet til brug på plejehjem, hospitaler, hospicer, bosteder for handicappede og lignende institutioner, der giver omsorg og pleje til borgere, som bruger ble. Men Wear&Care® kan også bruges i hjemmeplejen og af selvhjulpne borgere i eget hjem.

Læs mere om Wear&Care® og løsningens fordele her:

En hverdag med mere værdighed

Inkontinens kommer typisk med alderen, og det vurderes, at over 20 % af befolkningen over 65 år er ramt. Derudover medfører en række sygdomme og handicap behov for at bruge ble. Samlet set vurderes det, at cirka 50.000 voksne danskere dagligt får hjælp til at håndtere deres inkontinens. Wear&Care® har potentiale til at øge livskvaliteten for denne store gruppe af borgere ved at minimere en del af generne ved blebrug. Blandt andet fjerner Wear&Care® behovet for løbende at kigge til bleen for at tjekke, om den er våd.

På samme måde giver Wear&Care® selvhjulpne borgere bedre mulighed for at følge med i og selv beslutte, hvornår de ønsker at skifte deres ble. Via deres smartphone eller tablet kan de løbende holde øje med fugtighedsniveauet i bleen, og de kan få besked, når bleen er fyldt. Det giver mere personlig frihed og værdighed.

Muligheden for selv at kontrollere sin ble og planlægge bleskift giver samtidig de mest selvhjulpne borgere mulighed for at blive boende længere i deres eget hjem. Dertil kommer friheden til at besøge venner og familie uden at frygte uhensigtsmæssige situationer, idet Wear&Care® kan indstilles til at give besked i god tid, inden bleen er fyldt, så brugeren kan tilkalde hjælp eller tage hjem. Det giver større selvstændighed og uafhængighed.

Sådan virker Wear&Care

Løsningen_ny-storWear&Care® består af en sensor, som placeres udenpå bleen, samt en lille transceiver, der klikkes på sensoren. Sensoren registrerer fugtniveauet i bleen, og tranceiveren giver besked, når bleen skal skiftes. Det sikrer, at bleen bliver skiftet på rette tidspunkt – hverken for tidligt eller for sent. Og at der kun bliver kigget til bleen, når det er nødvendigt.

Dermed bliver bleskiftet til mindst mulig gene for borgeren, og der frigøres tid, som plejepersonalet kan bruge på at yde bedre omsorg og pleje. Wear&Care® giver således mulighed for at spare ressourcer på ubekvemt manuelt arbejde og frigive dem til mennesket – uden merudgifter. Samtidig giver løsningen mulighed for at opsamle nyttig viden, der både kommer den enkelte borger til gode og gavner den generelle udvikling af omsorgen inden for pleje-, behandlings- og sundhedsområdet.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care