DemoDemo
Suma Care

Brugere og pårørende

Når et menneskes funktionsevne svækkes som følge af alder, sygdom, handicap eller uheld, rammer det i sagens natur den enkelte borger. På friheden, på værdigheden, på en daglig basis. Men det rammer også de pårørende. Det gælder også inkontinens.

Wear&Care® kan ikke helbrede inkontinens, men løsningen kan gøre det betydeligt nemmere at håndtere problemet og øge livskvaliteten for både den enkelte og de pårørende. Uanset om brugeren befinder sig på en institution eller i eget hjem.

Hvordan? Ved at begrænse, præcisere og foregribe bleskift og ved at indsamle mere viden om den enkelte. Viden, der blandt andet kan bruges til at forebygge udslæt og andre følgegener i forbindelse med uhensigtsmæssig brug af ble.

Ældre Sagen bakker op

”Ældre Sagen mener, at bleer skal bruges med værdighed på plejehjem og hospitaler, og vi arbejder for, at de såkaldte ”ringe-bleer”, der giver personalet besked, når bleen skal skiftes, bliver udbredt i kommunerne. Det handler om ældres livskvalitet.” 

– Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen.

Wear&Care

Wear&Care® er en banebrydende velfærdsteknologisk løsning til personer med moderat til kraftig inkontinens. Løsningen er udviklet til plejehjem, hospitaler, hospicer, bosteder for handicappede og lignende institutioner, der giver omsorg og pleje til borgere, som bruger ble.

Læs mere om Wear&Care® og løsningens fordele her:

Bedre livskvalitet for brugere

Vi har i november færdiggjort et test forløb på de københavnske bosteder Lynghuset og Hyldeblomst. Her testede vi i samarbejde med personalet Wear&Care® på flere af beboerne.

Testene havde fokus på forbedret arbejdsmiljøet hos plejepersonalet, samtidig med at det høje serviceniveauet blev bevaret.

De foreløbige resultater tegner lovende, og indtil videre kan vi uddrage følgende:

 • Wear&Care® reducerer antallet af problematiske løft hos personalet.
 • Beboerne oplever færre forstyrrelser i løbet af natten og det har medvirket til bedre søvn og dermed også til bedre livskvalitet.

 

Testen og dens resultater vil blive afprøvet i en tilsvarende på bostedet Skansebakken.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care