DemoDemo
Suma Care

Institutioner

Velfærdsstaten, prioriteringer i den offentlige sektor og forholdet mellem offentlige institutioner og private tilbud er konstant til debat. Uagtet forskellige positioner, synes der dog at være ét samstemmende synspunkt i debatten: Et gennemgående ønske om ”at få mere ud af pengene”. Ønsket er blevet skærpet af den økonomiske krise og mere udtalt i lyset af de demografiske ændringer – uhøfligt omtalt som ”den voksende ældrebyrde”.

Intelligent velfærdsteknologi er langtfra hele svaret og kan aldrig erstatte menneskelig omsorg. Men velfærdsteknologi er en del af løsningen og kan rent faktisk være med til at frigøre menneskelige ressourcer og forbedre velfærden – uden at øge udgiftsniveauet.

Det gælder også – og ikke mindst – Wear&Care®, der er udviklet til den voksende gruppe af mennesker med inkontinens. Og dermed også til alle institutioner, der yder omsorg og pleje for disse borgere.

Wear&Care

Med Wear&Care® har vi skabt en løsning, der gør det muligt at præcisere og begrænse forbruget af bleer, tilpasse blestørrelser og indkøb efter behov og planlægge arbejdsgangene bedre på institutionen. Til gavn for både bruger (mere værdighed), personale (færre unødige forflytninger) og totaløkonomien. Det tæller samtidigt positivt, at man formodentlig vil forbedre arbejdsforholdene og dermed nedbringe sygefraværet – uden at sænke serviceniveauet.

Læs mere om Suma Care, Wear&Care®, og hvordan løsningen virker.

Må vi teste hos jer?

Suma Care leder løbende efter samarbejdspartnere, som har lyst til at hjælpe med udviklingen af Wear&Care gennem tests.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at teste Wear&Care® i din kommune, på din institution eller på dit hospital, er du meget velkommen til at kontakte Jörn Hamdorf på email eller på telefon: 27261656.

Arbejdsmiljøtest i København

Vi har i de forgangne uger færdiggjort et test forløb på de københavnske bosteder Lynghuset og Hyldeblomst. Her testede vi i samarbejde med personalet Wear&Care® på flere af beboerne.

Testene havde fokus på forbedret arbejdsmiljøet hos plejepersonalet, samtidig med at det høje serviceniveauet blev bevaret.

De foreløbige resultater tegner lovende, og indtil videre kan vi uddrage følgende:

 • Wear&Care® reducerer antallet af problematiske løft hos personalet.
 • Beboerne oplever færre forstyrrelser i løbet af natten og det har medvirket til bedre søvn og dermed også til bedre livskvalitet.

 

Testen og dens resultater vil blive afprøvet i en tilsvarende på bostedet Skansebakken.

Nye testresultater ser lovende ud

Vi er nu færdige med anden del af vores testforløb med fokus på personalets arbejdsmiljø på bostedet Skansebakken ved Vejle.

Foreløbigt ser det ud til, at de positive resultater fra de foregående test (se Test i København) bliver underbygget i den nuværende. Målet om blandt andet at undgå færre unødvendige forflytninger og forstyrrelser af borgerne i forbindelse med bleskift, ser ud til at kunne indfris.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care