DemoDemo
Suma Care
 • Om Suma Care

Om Suma Care

Suma Care udvikler og implementerer velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer komforten og giver mere værdighed i hverdagen for personer med moderat til kraftig inkontinens.

Målet er at skabe mere omsorg for brugerne, bedre forhold for personalet og optimeret totaløkonomi i institutioner, kommuner og regioner.

Folkene bag

Suma Care Aps er en investorejet virksomhed, der har hjemme i Odense. Virksomhedens daglige drift varetages af et team af målrettede og engagerede medarbejdere:.

Daglig ledelse

joern_hamdorf_sumacare1

Jörn Hamdorf, adm. direktør

Tlf: 27261656
Mail: jha@sumacare.dk

Med mange års erfaring indenfor strategiarbejde, produktudvikling, salgsledelse og ikke mindst go-to-market eksekvering fokuserer Jörn især på Suma Cares fortløbende vækst, udvikling og internationalisering.

Jörn er ingeniør og HD-MM’er, og har positioneret flere med-tech virksomheder på nye markeder.

Anne Cordel, produktchef

Tlf: 53571656
Mail: aco@sumacare.dk

Anne har en baggrund som konsulent i velfærdsteknologi i kommunalt regi indenfor sundhed og omsorg med fokus på implementering og ikke mindst at vedligeholde en implementering.

Anne er uddannet sygeplejerske og cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet og har en bred erfaring indenfor forskellige specialer på hospitaler, hjemmesygepleje og lægepraksis.

Bestyrelse og ejerkreds

Suma Care’s øverste ledelse er virksomhedens bestyrelse, der delvist afspejler ejergruppen:

 

Mads Rasmussen, Fonden for Syddansk Vækstfremme – Formand

Kristina Jensen, AmpliFaia

Morten Kold Mikkelsen, Viewcare

Martin Stenfeldt, MedTrace

Peter Boman Samuelsen, VentriJect

Thomas Ryge Mikkelsen, Investor, Board member, Advisor

Historie

Fra tanke til handling

Man siger ofte, at alle begyndelser er svær. Men i vores tilfælde var den oplagt og begyndte i 2011 med en konstatering og et spørgsmål: Vores samfund og velfærd står overfor betydelige ressourcemæssige udfordringer, der blandt andet udspringer af den demografiske udvikling i Danmark – og andre sammenlignelige lande. Hvordan bevarer vi vores serviceniveau i lyset af, at befolkningssammensætningen betyder, at der bliver flere, der får behov for velfærdsydelser og færre til at indfri forventningerne og kvalitetskravene? Meget hurtigt blev diskussionen konkret og koncentrerede sig om den voksende andel af ældre og mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Det affødte næste spørgsmål: Kan vi udvikle en intelligent, omkostningsbevidst, velfærdsteknologisk bleløsning, der skaber sundere søvnmønstre, bedre trivsel og mere værdighed i hverdagen for mennesker med moderat til svær inkontinens?

Ikke fordi teknologien kan eller skal erstatte den menneskelige omsorg. Snarere tværtimod: Fordi den skal frigøre menneskelige ressourcer, fremme omsorgen for brugeren og forbedre arbejdsforholdene for personalet. Denne tanke udviklede sig hurtigt, og i 2012 blev Suma Care Aps etableret og vores første løsning, Wear&Care®, født.

En værdig vision møder virkeligheden

Visionen har fra starten fået opbakning fra en række hjemlige partnere og investorer, der så de samme omsorgsmæssige og økonomiske perspektiver som os. Og den bærende idé har som nævnt materialiseret sig i produktet Wear&Care®, der allerede har vist sit værd i virkeligheden blandt kommende brugere og plejepersonale: Menneskeligt, økonomisk og i form af øget værdighed for alle involverede. Samtidig har vi oplevet stigende international opmærksomhed fra investorer, producenter og kommende samarbejdspartnere. I efteråret 2013 testede vi en prototype af Wear&Care® på plejecenteret Holmely i Assens Kommune. Løsningen blev positivt modtaget, og vi fik en masse værdifuld feedback fra personale, brugere og pårørende – en feedback, der skærpede prototypen til produktet. Sidenhen har vi gentagne gange testet forbedrede versioner af Wear&Care® på flere plejecentre og bosteder – med stor succes, hvor plejehjemslederne fremhæver især systemets positive indflydelse på borgernes værdighed og personalets arbejdsklima

 

Vi ser frem til at præsentere markedet for Wear&Care® i løbet af 2018.

Værdier

Velfærdsteknologi kan og skal ikke erstatte menneskelig omsorg. Derimod kan velfærdsteknologi, kombineret med velovervejede valg og prioriteringer, frigøre menneskelige ressourcer og dermed give mulighed for mere omsorg. Det er baggrunden for vores virksomhed og de fem hovedværdier, vi arbejder ud fra:

Ansvarlighed

En af Suma Care’s vigtigste målsætninger er at skabe mere livskvalitet for de mennesker, der bruger vores løsninger. Med målsætningen følger ansvarligheden som en forpligtigelse. For borgeren, for de pårørende og for plejepersonalet.

Værdighed

Suma Care’s løsninger skal øge værdigheden, trygheden og selvbestemmelsen for brugerne. Men også for plejepersonalet, idet løsningerne kan medvirke til at skabe en bedre og mere værdig arbejdsdag med mindre stress og færre konfrontationer.

Respekt

Respekt er et udtryk for anerkendelse af menneskers individuelle behov og grænser. Hos Suma Care betyder respekt også, at vi anerkender og respekterer de pårørende og plejepersonalets arbejde og udfordringer. Det er vi meget opmærksomme på i udviklingen og implementeringen af vores løsninger.

Kvalitet

Kvalitet er et nøgleord. Både når vi taler vores egen faglighed, vores løsninger og vores ambitioner til at tilpasse os præmisserne på plejeområdet. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe innovative løsninger, der sikrer høj faglighed og kvalitet på plejeområdet. Det gælder både på individniveau og på det overordnede ledelses- og beslutningsniveau.

Etik

Når man beskæftiger sig med velfærdsteknologi, kan der opstå etiske dilemmaer. Det er vi meget opmærksomme på. Derfor arbejder vi ud fra et etisk kodeks, der ikke kun tager udgangspunkt i vores egne værdier, men også inddrager vores kunders og samarbejdspartneres værdigrundlag. Det sikrer, at vores løsninger tilpasses brugernes behov – og ikke omvendt.

devider-hand

Samarbejdspartnere

Efter et succesfuldt udviklings- og testforløb på en række danske institutioner introduceres Wear&Care® i løbet af 2018. I første omgang i Norden, men perspektiverne er ligeså globale som problemstillingen er voksende. Hvert år rammes over 200 millioner mennesker af inkontinens og tallet stiger og involverer langt flere end de direkte berørte, når man eksempelvis tæller pårørende, plejepersonale og institutioner med.

Der er med andre ord ikke blot et professionelt og personligt omsorgsbehov for intelligente løsninger på området – der er også et marked med betydelige forretningsmæssige perspektiver i den gode sag.

Vi har allerede indgået samarbejde med en række investorer, virksomheder, organisationer, udviklingspartnere,  institutioner of uddannelsesinstitutioner. Og vi ser frem til at udvide antallet af samarbejdspartnere med nye interessenter, der kan se de velfærdsforbedrende og økonomiske muligheder i vores virksomhed generelt – og Wear&Care® specifikt.

 

Forretningspartnere

Suma Care er ejet af Welfare Tech Invest og en række stærke private investorer. I forbindelse med virksomhedens fortsatte udvikling ser vi frem til at udvide kredsen af investorer og partnere, der vil være med til at understøtte virksomheden og skabe en sund forretning til gavn for de mange og gevinst for den enkelte.

welfare

Vi tester vores produkt i samarbejde med flere danske plejehjem og bosteder, både offentlige og private, samt uddannelsesinstitutioner og videnscenter for velfærdsteknologi:

Svendborg Komunne

Vejle Komunne

kbh-logo-300x177

Assens-kommune

logo_Mariehjemmene_web

 

 

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care