DemoDemo
Suma Care

Historie

Fra tanke til handling

Man siger ofte, at alle begyndelser er svære. Men i vores tilfælde var den oplagt og begyndte i 2011 med en konstatering og et spørgsmål: Vores samfund og velfærd står overfor betydelige ressourcemæssige udfordringer, der blandt andet udspringer af den demografiske udvikling i Danmark – og andre sammenlignelige lande. Hvordan bevarer vi vores serviceniveau i lyset af, at befolkningssammensætningen betyder, at der bliver flere, der får behov for velfærdsydelser og færre til at indfri forventningerne og kvalitetskravene? Meget hurtigt blev diskussionen konkret og koncentrerede sig om den voksende andel af ældre og mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Det affødte næste spørgsmål: Kan vi udvikle en intelligent, omkostningsbevidst, velfærdsteknologisk bleløsning, der skaber sundere søvnmønstre, bedre trivsel og mere værdighed i hverdagen for mennesker med moderat til svær inkontinens?

Ikke fordi teknologien kan eller skal erstatte den menneskelige omsorg. Snarere tværtimod: Fordi den skal frigøre menneskelige ressourcer, fremme omsorgen for brugeren og forbedre arbejdsforholdene for personalet. Denne tanke udviklede sig hurtigt, og i 2012 blev Suma Care Aps etableret og vores første løsning, Wear&Care®, født.

En værdig vision møder virkeligheden

Visionen har fra starten fået opbakning fra en række hjemlige partnere og investorer, der så de samme omsorgsmæssige og økonomiske perspektiver som os. Og den bærende idé har som nævnt materialiseret sig i produktet Wear&Care®, der allerede har vist sit værd i virkeligheden blandt kommende brugere og plejepersonale: Menneskeligt, økonomisk og i form af øget værdighed for alle involverede. Samtidig har vi oplevet stigende international opmærksomhed fra investorer, producenter og kommende samarbejdspartnere. I efteråret 2013 testede vi en prototype af Wear&Care® på plejecenteret Holmely i Assens Kommune. Løsningen blev positivt modtaget, og vi fik en masse værdifuld feedback fra personale, brugere og pårørende – en feedback, der skærpede prototypen til produktet. I løbet af 2014 har vi gentagne gange testet forbedrede versioner af Wear&Care® på flere plejecentre og bosteder – med stor succes. 2015 så en fortsættelse af vores tests på bl.a. Mariahjemmene og i Norge.

 

Vi ser frem til at præsentere markedet for Wear&Care® i løbet af 2018.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care