DemoDemo
Suma Care

Værdier

Velfærdsteknologi kan og skal ikke erstatte menneskelig omsorg. Derimod kan velfærdsteknologi, kombineret med velovervejede valg og prioriteringer, frigøre menneskelige ressourcer og dermed give mulighed for mere omsorg. Det er baggrunden for vores virksomhed og de fem hovedværdier, vi arbejder ud fra:

Ansvarlighed

En af Suma Care’s vigtigste målsætninger er at skabe mere livskvalitet for de mennesker, der bruger vores løsninger. Med målsætningen følger ansvarligheden som en forpligtigelse. For borgeren, for de pårørende og for plejepersonalet.

Værdighed

Suma Care’s løsninger skal øge værdigheden, trygheden og selvbestemmelsen for brugerne. Men også for plejepersonalet, idet løsningerne kan medvirke til at skabe en bedre og mere værdig arbejdsdag med mindre stress og færre konfrontationer.

Respekt

Respekt er et udtryk for anerkendelse af menneskers individuelle behov og grænser. Hos Suma Care betyder respekt også, at vi anerkender og respekterer de pårørende og plejepersonalets arbejde og udfordringer. Det er vi meget opmærksomme på i udviklingen og implementeringen af vores løsninger.

Kvalitet

Kvalitet er et nøgleord. Både når vi taler vores egen faglighed, vores løsninger og vores ambitioner til at tilpasse os præmisserne på plejeområdet. Vi arbejder kontinuerligt på at skabe innovative løsninger, der sikrer høj faglighed og kvalitet på plejeområdet. Det gælder både på individniveau og på det overordnede ledelses- og beslutningsniveau.

Etik

Når man beskæftiger sig med velfærdsteknologi, kan der opstå etiske dilemmaer. Det er vi meget opmærksomme på. Derfor arbejder vi ud fra et etisk kodeks, der ikke kun tager udgangspunkt i vores egne værdier, men også inddrager vores kunders og samarbejdspartneres værdigrundlag. Det sikrer, at vores løsninger tilpasses brugernes behov – og ikke omvendt.

 • Adresse

  Suma Care APS
  Forskerparken 10H
  5230 Odense M
  Tlf. 27261656

  ______________________________


  Kontor København
  Erik Husfeldts Vej 7
  2630 Taastrup
  Tlf. 27261656

 • Kontakt os

  Du er velkommen til at kontakte os her. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt.

  Copyright © 2019 Suma Care